Wojciech Chodorek

 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU STALOWOWOLKSIEGO

 Członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.