Nowe terminy składania wniosków o przyznanie nagród w dziedzinie kultury i sportu

 

Dokładny termin składania wniosków o przyznanie nagród w dziedzinie kultury i sportu oraz nowe zasady ich przyznawania, zostaną umieszczone na stronie internetowej Powiatu Stalowowolskiego po ich uchwaleniu w formie uchwały przez Radę Powiatu Stalowowolskiego
i opublikowaniu ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, co może nastąpić
w pierwszej połowie stycznia 2019 roku.
Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela pani Lila Wojciak – główny specjalista ds. kultury i sportu, pod nr telefonu 15/643 36 54 lub 15/643 36 36.