Zmieniają się zasady przesyłania PIT-ów

Od 1 stycznia 2019 r. PIT-8C, PIT-11, PIT-R za 2018 r. do urzędu skarbowego należy przekazać do 31 stycznia 2019 r. Ponadto informacje o dochodach zatrudnionych osób fizycznych za 2018r. składane mogą być do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie.
Na przesłanie informacji pracownikowi pracodawca ma czas do końca lutego.

Jak złożyć, podpisać i przesłać informacje?
Do urzędu skarbowego należy złożyć informacje o wypłaconych w 2018 r. wynagrodzeniach wyłącznie elektronicznie na właściwych wzorach formularzy oraz na aktualnie obowiązującej wersji formularza: PIT-8C(9), PIT-11(24), PIT-R(19). Oznaczenie wersji znajduje się w prawym dolnym rogu formularza.
Jest na to czas do 31 stycznia.
Uwaga! Nie zmienia się termin składania rocznej deklaracji PIT-4R(8), PIT-8AR(7) – do 31 stycznia oraz informacji IFT-1/IFT-1R(14) – do 28 lutego. Jednakże deklaracje te należy składać wyłącznie w formie elektronicznej.

Formularze można podpisać:
podpisem kwalifikowanym – wszystkie formularze (dotyczy: płatników będących osobami fizycznymi, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)
danymi autoryzującym – formularze: PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR (dotyczy wyłącznie płatników będących osobami fizycznymi)

Formularze można przesłać za pomocą:

– formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów
Aby to zrobić należy:
wejść na stronę portalpodatkowy.mf.gov.pl
pobrać odpowiedni formularz z zakładki e-Deklaracje / Formularze
wypełnić formularz
podpisać go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi
wysłać

– modułu finansowo-księgowego
Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) można wysyłać deklaracje drogą elektroniczną, bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych oraz automatycznie podpisać elektronicznie wszystkie przesyłane deklaracje.
Aby to zrobić należy:
wejść na stronę portalpodatkowy.mf.gov.pl
pobrać właściwą strukturę logiczną z sekcji Struktury dokumentów XML
wypełnić formularz
podpisać go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi
wysłać dokument ze swojej aplikacji

– Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD)
Aby to zrobić należy:
uruchomić odpowiednią aplikację (moduł) zgodnie ze specyfikacją Wejścia – Wyjścia
wypełnić formularz • podpisać go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi
wysłać dokument do UBD

 W ten sposób można przesłać jednocześnie do 20 tys. deklaracji.
Należy pamiętać o pobraniu i zachowaniu Urzędowych Poświadczeńia Odbioru (UPO).                                                                                                                                                                                                         Korekty deklaracji nie można złożyć za pomocą bramki UBD. Można ją wysłać tylko jako pojedynczy dokument do systemu e-Deklaracje.

Jak udzielić pełnomocnictwa?
Płatnicy mogą przesyłać ww. informacje osobiście lub może to zrobić wyznaczony przez płatnika pełnomocnik. W tym celu należy wypełnić i dostarczyć do urzędu skarbowego druk UPL-1. Można to zrobić: papierowo – składając go w swoim urzędzie skarbowym lub elektronicznie – przekazując przez ePUAP.