Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

 

Zgłoszenia istotnego zanieczyszczenia środowiska lub nieprawidłowości dotyczących gospodarki odpadami będzie można dokonać:
– od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 pod numerem telefonu: 17 854 38 41 lub 17 854 36 83, a w godzinach od 15:00 do 20:00 wyłącznie pod numerem telefonu komórkowego: 606 486 395.
– w soboty, niedziele i święta w godzinach od 7:00 do 20:00 pod numerem telefonu komórkowego: 606 486 395.

Zadania w zakresie powiadamiania wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego o przekroczeniu poziomów zobowiązujących do podjęcia działań określonych w planach działań krótkoterminowych realizował będzie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, poprzez Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie pod numerem tel: 17 850 56 28, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00 (e – mail: rjaron@wios.rzeszow.pl).