O dostępności w Starostwie Powiatowym

 

Podczas spotkania rozmawiano m.in. o barierach architektonicznych, cyfrowych i informacyjnych, z którymi borykają się osoby niepełnosprawne. Przedstawiono wyniki monitoringu, jaki prowadzony był w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego. Spotkanie było także okazją do dyskusji w kontekście planowanych zmian ustawowych w zakresie dostępności. Ustawa o dostępności to kluczowy element rządowego Programu Dostępność Plus.

– To dopiero początek naszej lokalnej dyskusji na temat rządowego programu Dostępność Plus, który w założeniu ma podnieść jakość życia mieszkańców z ograniczeniami, najczęściej wynikającymi z różnego rodzaju niepełnosprawności. Jedną ze stron, które mają się włączyć w jego realizację, są samorządy i Powiat Stalowowolski na pewno nie będzie się od tego uchylał. Chcemy dbać o poprawę dostępności w przestrzeni publicznej, zarówno pod względem architektonicznym, jak i informacyjnym. To nie jest marginalna sprawa, temat dotyczy wielu osób, przecież osoby niepełnosprawne stanowią sporą część naszej populacji, a mieszkańców z różnego rodzaju dysfunkcjami stale przybywa. Każdy człowiek musi mieć równe prawa w dostępie do urzędów i instytucji – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu pt. „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie podkarpackim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.