Łatwe pieniądze na realizację pomysłów

Projekt ten realizowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Sebastian Nabrzeski – koordynator ze strony Fundacji Fundusz Lokalny SMK – jednego z czterech operatorów projektu, zaprezentował możliwości otrzymania do 5 tys. zł na realizację inicjatyw. Całkowita pula środków przeznaczonych na finansowanie inicjatyw w 2019 r. to prawie 350 tys. zł.

W spotkaniu udział wzięło 18 przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zainteresowani są pozyskaniem pieniędzy. A na co można otrzymać środki? W zasadzie na wszystkie zadania publiczne określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak chociażby działalność na rzecz dzieci i młodzieży, na rzecz osób starszych, uprawianie sportu i turystyki i wiele innych.

Nabór wniosków na mikrodotacje trwa do 28 lutego do godz. 16.00. Mogą się o nie starać organizacje pozarządowe, które prowadzą swoją działalność nie dłużej niż 30 miesięcy oraz grupy nieformalne i samopomocowe (3 osobowe), które swoje wnioski do konkursu mogą składać za pośrednictwem tzw. Patrona, czyli organizacji użyczającej osobowości prawnej.

Termin składania bardzo uproszczonych wniosków upływa 28 lutego o godz. 16.00. Ze szczegółami projektu można się zapoznać na stronie http://www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl/