O prawie budowlanym wiedzą bardzo dużo

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu budowlanym z terenu województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.
Ma na celu popularyzowanie wiedzy o prawie budowlanym, jako jednym z najważniejszych regulacji prawnych z zakresu procesu inwestycyjnego. W etapie szkolnym i finałowym uczniowie muszą wykazać się znajomością ustawy Prawo budowlane.

Etap szkolny polegał na rozwiązaniu testu z Prawa budowlanego, opracowanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli. Do finału konkursu awansowało po dwóch zwycięzców z każdej szkoły.

W etapie szkolnym uczestniczyli uczniowie z następujących szkół:
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie
Technikum Nr 7 w Zespole Szkól Budowlanych w Tarnowie
Technikum nr 6 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego w Miejskim Zespole Nr 5 w Krośnie
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu
Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu
Zespół Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Gen. Wł. Andersa w Tarnobrzegu
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 Technikum Nr 6 w Przemyślu
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach.

Finał konkursu zostanie rozegrany 8 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. Na tym etapie zostaną wyłonieni laureaci w klasyfikacji indywidualnej – trzech uczniów z najwyższą liczbą punktów oraz w klasyfikacji drużynowej – trzy szkoły z najwyższą sumą punków, uzyskaną przez jej uczniów.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Partnerami konkursu są:
Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.

Patronat honorowy sprawują:
Minister Inwestycji i Rozwoju
Wojewoda Podkarpacki
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie
Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Kielcach
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie
Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie
Politechnika Lubelska
Politechnika Świętokrzyska