Targi Edukacji i Pracy w Młodzieżowym Centrum Kariery

 

Gości przywitał Dariusz Szwandrok, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnobrzegu, jak zaznaczał Młodzieżowe Centrum Kariery, które działa w Stalowej Woli od października ubiegłego już zaaklimatyzowało się w tym miejscu, czego przykładem są targi, które organizowane są po raz drugi i będą wydarzeniem cyklicznym.

Mariusz Sołtys, wicestarosta stalowowolski, otwierając targi witał wszystkich gości, a szczególnie młodzież, do której to wydarzenie było skierowane. Podkreślał, że na pewno część, znajdzie tu interesującą dla siebie ofertę edukacyjną i zawodową.

Podczas targów goście mieli możliwość zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół, lokalnych pracodawców, pośredników pracy, a także placówek i instytucji takich jak m.in. Urząd Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców.

Młodzieżowe Centrum Kariery to jednostka działająca przy Ochotniczym Hufcu Pracy, który mieści się w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli. Przy ul. Hutniczej. Młodzież może uzyskać tam informacje i poradnictwo zawodowe zarówno indywidualne, jak i grupowe, a także pomoc w wyborze zawodu. Są tam udzielane porady o możliwościach kształcenia, szkolenia, poszukiwanych zawodach na rynku pracy. Młodzież poznaje techniki autoprezentacji, zagadnienia związane z przedsiębiorczością i zakładaniem własnej firmy. Ponadto ma możliwość skorzystania z programów multimedialnych, gier i filmów szkoleniowych. Tu też może uzyskać informacje o ofertach pracy z powiatu stalowowolskiego, niżańskiego i tarnobrzeskiego.

Hufce pracy mają za zadanie wspomagać system oświaty przez aktywizację młodzieży. Prowadzą działania mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowanie, pomagają młodym ludziom w wejściu na rynek pracy. Ponadto tworzą warunki do właściwego rozwoju społecznego i zawodowego, głównie dla młodzieży potrzebującej szczególnego wsparcia.