CEZ na kongresie zawodowym

CEZ jako jedyna szkoła z powiatu stalowowolskiego prezentowała swoją ofertę edukacyjną, promując wspólnie z Hutą Stalowa Wola S.A. oraz Superior Industries Production Poland Sp. z o. o. kształcenie zawodowe, głównie zawód technik mechatronik. Stoisko cieszyło się ogromnym powodzeniem i sympatią, odwiedziło je wielu gości.
Kongres miał na celu m.in. upowszechnienie zmian w szkolnictwie branżowym, prezentację potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie, dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy, pokazanie praktycznych rozwiązań w zakresie współpracy pracodawców ze szkołami, a także popularyzację szkolnictwa branżowego.
Organizatorem Kongresu był Wojewoda Podkarpacki oraz Podkarpacki Kurator Oświaty we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Partnerem kongresu był Uniwersytet Rzeszowski.
Organizację Podkarpackiego Kongresu Zawodowego wspierali: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Instytut Badań Edukacyjnych oraz Centrum Informatyczne Edukacji.