Pierwsze kroki w prawie budowlanym

Konkurs był skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu budowlanym z terenu województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Miał na celu popularyzowanie wiedzy o prawie budowlanym, jako jednym z najważniejszych regulacji prawnych z zakresu procesu inwestycyjnego.
W pierwszym, szkolnym etapie wzięło udział 247 uczniów. Rozwiązywali oni test z prawa budowlanego, opracowany przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli. Do finału konkursu awansowało po dwóch zwycięzców z każdej szkoły. W finale zostali wyłonieni laureaci w klasyfikacji indywidualnej – trzech uczniów z najwyższą liczbą punktów oraz w klasyfikacji drużynowej – trzy szkoły z najwyższą sumą punków, uzyskaną przez jej uczniów.
Tak w etapie szkolnym jak i w finale, młodzież musiała wykazać się znajomością ustawy Prawo budowlane.
Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Zwycięzcy
1. Piotr Matysiak, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

2. Agata Wolszczak, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach

3. Arkadiusz Zołotnik, Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu

Szkoły z najwyższą liczbą punktów
1. Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

2. Zespół Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie

3. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach

W etapie szkolnym i w finale uczestniczyli uczniowie z następujących szkół:
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie
Technikum nr 6 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego w Miejskim Zespole Nr 5 w Krośnie
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu
Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu
Zespół Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Gen. Wł. Andersa w Tarnobrzegu
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 Technikum Nr 6 w Przemyślu
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach.

Partnerzy konkursu:
Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.

Patronat honorowy sprawują:
Minister Inwestycji i Rozwoju
Wojewoda Podkarpacki
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie
Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Kielcach
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie
Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Politechnika Lubelska
Politechnika Świętokrzyska

Sponsorzy:
Stalprzem Stalowa Wola
Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie
Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Kielcach
Primbud Nisko
Konzbud Stalowa Wola
Piekarnia „Staropolska”
PROJEKT-SERVICE z Lipy