Wzięli sprawy w swoje ręce dzięki ekonomii społecznej

 Targi otworzył Janusz Zarzeczny starosta stalowowolski, zaznaczył że w powiecie stalowowolskim działa wiele organizacji pozarządowych, które prężnie się rozwijają, jest wiele aktywnych osób, które chcą działać i zachęcają do tego innych.
Na targach gościła delegacja z Powiatu Tarnogórskiego ze starostą Krystyną Kosmalą.

Elżbieta Tomczak, animator Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z niżańskiego biura, wyjaśniała czym jest ekonomia społeczna. Zaznaczała, że ekonomia społeczna to przestrzeń na ogromną aktywność, także społeczną oraz szukanie środków na realizację celów społecznych. To też tworzenie miejsc pracy, dla osób, które z pewnych powodów nie mogą odnaleźć się na rynku pracy, jak również przestrzeń zawodowa do realizacji pasji. – Wiele osób, które chce się realizować zawodowo poprzez swoje pasje, nie może znaleźć się na rynku pracy, gdyż np. nie ma takiej oferty – mówi. Podkreśla, że ekonomia społeczna to przede wszystkim ludzie, gdyż ekonomii społecznej nie tworzy się w pojedynkę, ale w grupie, w społeczności.

Prof. Piotr Zawada, pełnomocnik zarządu ds. ekonomii społecznej i rozwoju Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, wyjaśniał, w jaki sposób można uzyskać wsparcie. Zaznaczał, że ekonomia społeczna jest to forma aktywności społecznej. Podkreślał, min. że np. w spółdzielniach socjalnych znajdują się ludzie, którzy są świadomi swojego wyboru. Głos każdego spółdzielcy jest tak samo ważny jak głos prezesa. Pokazał też konkretne przykłady osób, które otworzyły działalność jako podmiot ekonomii społecznej.

Podczas targów można przekonać się, że podmioty ekonomii społecznej są prężne i prowadzą szeroką działalność.
Marek Piechuta, prezes Stowarzyszenia „Dobry Dom” działającego na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie leżajskim przedstawił swoje stowarzyszenie, które prowadzi bardzo szeroką działalność mającą na celu wszechstronną aktywizację tych osób. „Dobry Dom” prowadzi m.in. zakład aktywności zawodowej, mieszkania treningowe – w nich niepełnosprawni uczą się samodzielności, ośrodek rewalidacyjno – edukacyjno – wychowawczy, stolarnię, punkt niszczenia dokumentów, gastronomię, wytwarza wyroby rękodzielnicze, w tym min. witraże, produkty z wikliny.
Prezes podkreślał, że bardzo ważną rolę w pracy stowarzyszenia mają wolontariusze. Ponadto zaznaczał, że bardzo istotna w takiej działalności jest współpraca z samorządem.
– Chcemy pomagać, ale nie wyręczać niepełnosprawnych. Pokazujemy, że niepełnosprawność to nie wyrok – mówił Marek Piechuta. Zaznaczał także, że osoby, które pracują w stowarzyszeniu wkładają w to ogromne serce.

Również Urszula Zych ze Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy pokazała, że stowarzyszenie może prowadzić bardzo szeroką działalność i stale się rozwijać. A „Radość” prowadzi m.in. warsztaty terapii zajęciowej, zakład aktywności zawodowej, kawiarnię, bar, pralnię, usługi opiekuńcze, spółdzielnię socjalną zajmującą się pielęgnacją zieleni, klub sportowy, galerię. I wszędzie przewija się nazwa radość, np. pralnia nazywa się „Czysta radość”.

Natomiast Alina Kazio, prowadząca od 10 lat Spółdzielnię Socjalną „Pięć Plus” w Stalowej Woli, świadczącą usługi sprzątające, opowiadała o swojej działalności. Zaznaczała, że pracę tam znajdują osoby, którym nie zawsze łatwo jest znaleźć się na rynku pracy, które przez jakiś czas nie pracowały, czego sama jest przykładem. Dlatego też zdecydowała się sama dla siebie, a także dla innych stworzyć miejsca pracy, co z sukcesem jej się udało.

Przykładem realizacji swoich pasji jest Anita Ryba, która założyła Spółdzielnię Socjalną Łęgowianka. Zajmuje się m.in. szyciem strojów ludowych oraz haftem regionalnym, prowadzi także warsztaty rękodzielnicze w tej dziedzinie.

Był też akcent muzyczny, w przerwie dla gości zaśpiewały panie z zespołu Cyganianki.
Podczas targów odbył się kiermasz wielkanocny, w którym wystawcami były między innymi warsztaty terapii zajęciowej i koła gospodyń wiejskich, można było kupić oryginalne, ręcznie wykonane ozdoby świąteczne.

 W czasie tej imprezy uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 o kierunku fototechnik doskonalili swoje umiejętności.

Organizatorzy:
Powiat Stalowowolski
Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Stalowowolskiego
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli

Partnerzy:
STALOWE LOWE – Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji
Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli