Można zgłaszać kandydatów do powiatowej rady ds. osób niepełnosprawnych

Do zakresu działania powiatowej rady należy:
– inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
– opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
– ocena realizacji programów,
– opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
Kandydatów do rady na kolejną kadencję mogą zgłaszać przedstawiciele: organizacji pozarządowych, fundacji, jednostek samorządu terytorialnego powiatowego i gminnego.
Rada składa się z pięciu członków powoływanych przez Starostę.

Zgłoszenia kandydatów w formie pisemnej przyjmowane są do 15 maja 2019 r. w:
Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 w godz. 7.30 – 15.30 (kancelaria ogólna)
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 w godz. 7.00 – 15.00 (pn., śr., czw., pt), w godz. 7.00 – 15.30 (wt.), IV p., pokój nr 420.