Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Nieruchomość położona jest przy ul. Hutniczej 12 w Stalowej Woli, jest częściowo zalesiona i zabudowana. Na działce znajdują się trzy boiska sportowe o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość ma dostęp do uzbrojenia technicznego w instalację elektryczną i wodną, a także dostęp do publicznych ciągów komunikacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu