SOWiIK obchodził jubileusz 20-lecia

To dzięki inicjatywie Marii Dekert, jej staraniom, ogromnemu zaangażowaniu i uporowi powstał ten ośrodek, to ona zbudowała wspaniały zespół specjalistów, w którym są psycholodzy, psychoterapeuci, interwenci kryzysowi, prawnik. Ona też przez wiele lat szefowała tej placówce. Jak zaznaczała, przy tworzeniu tego ośrodka było podejmowanych wiele działań wyprzedzających, ryzykownych. – Ale bez tego by się to nie udało – mówiła.
Film ukazywał historię powstania placówki, jej przemiany, a także obecne funkcjonowanie. Początkowo placówka mieściła się w budynku przy parafii Trójcy Przenajświętszej i nazywała się Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, a obecnie jest w budynku przy ul. Polnej. Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej jest placówką dotowaną przez Powiat Stalowowolski i Gminę Stalowa Wola, tym samym realizuje zadania ustawowo nałożone przez gminę i powiat, a prowadzi go Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej Integracja.

Średnio rocznie ze wsparcia ambulatoryjnego korzysta 3 – 4 tysiące osób, udzielanych jest kilka tysięcy konsultacji psychologicznych, tak na miejscu jak i wyjazdowych, a około 40 osób rocznie znajduje miejsce w hostelu. Ponadto pracownicy realizują różne projekty i programy samorządowe.

Placówka jest czynna całą dobę we wszystkie dni roku, również w niedziele i święta, tu można zadzwonić lub przyjść o każdej porze dnia i nocy. Pomoc udzielana jest bezpłatnie. Z pomocy mogą skorzystać osoby, które zostały dotknięte m.in.: przemocą domową, kryzysem małżeńskim, konfliktem rodzinnym, utratą, żałobą, zdarzeniem losowym, trudnościami wychowawczymi i innymi sytuacjami zagrażającymi życiu i zdrowiu.

W wydarzeniu uczestniczył Marcin Warchoł, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, który przedstawił program pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Zapraszał do współpracy i kierowania uwag dotyczących tego programu. Ponadto prelegentki z podobnych placówek na Śląsku – Sabina Lasok – Chwiedoruk i Liliana Krzywicka przedstawiły swoje doświadczenia i opowiedziały o standardach funkcjonowania ośrodków interwencji na przestrzeni 20 lat. Zaznaczyły, że stalowowolski ośrodek jest tym, na którym inne mogą się wzorować.

Katarzyna Rogala, obecna dyrektor SOWiIK dziękowała za współpracę wszystkim pracownikom, a także placówkom, które współpracują z SOWiK-em, a tych jest bardzo wiele.
Jubileusz był również okazją do złożenia podziękowań na ręce szefowej tej placówki. Starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny dziękował jej i całemu zespołowi za oddaną pracę, zaangażowanie i profesjonalizm. Podkreślał, że jest to placówka, na którą zawsze można liczyć, co niejednokrotnie zespół udowodnił.