Dzień Strażaka w stalowowolskiej komendzie

Strażacy otrzymali odznaczenia na wyższe stopnie służbowe oraz awanse zawodowe. Była to też okazja do pokazania jak w przeciągu roku zmieniała się komenda i w co została doposażona. Komendant Powiatowy Robert Lebioda, zaznaczał, że został wyremontowany garaż, została stworzona nowoczesna sala konferencyjna połączona z izbą tradycji, ponadto na terenie powiatu zostały wyremontowane remizy OSP. Do strażaków trafiło także pięć nowych samochodów ratowniczych, trzy do jednostek ochotniczych, a dwa do komendy powiatowej. – To wszystko mogliśmy zrealizować tylko i wyłącznie dzięki dobrej współpracy i wzajemnym zrozumieniu potrzeb służby, zarówno państwowej straży pożarnej jak i ochotniczych straży pożarnych, przez osoby, które są odpowiedzialne za to zarówno w samorządach jak i po stronie rządowej – mówił komendant powiatowy.

Za służbę strażakom, w dniu ich święta dziękował obecny na uroczystości Andrzej Babiec, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, który w tym miesiącu otrzymał nominację generalską. Zaznaczał, że w ostatnim czasie podkarpacka straż pożarna zarówno państwowa jak i ochotnicza przeszła duże przemiany, zostało zrobionych wiele remontów remiz, formacja została doposażona w specjalistyczny sprzęt, auta, ponadto zostało zakupione nowe umundurowanie.

Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny podkreślał, że w przeciągu ostatnich 30 lat nastąpiły ogromne przemiany w tej formacji. Obecnie straż pożarna jest najlepiej wyszkoloną i doposażoną formacją. – W dniu waszego święta chcemy wam podziękować za poświęcenie i wzorową pracę, która daje wam wiele satysfakcji. Służycie na rzecz naszej Ojczyzny i społeczności lokalnej. Zawsze jesteście gotowi do pomocy, do poświecenia, w różnych okolicznościach, a szczególnie w tych, w których jest zagrożenie życia i zdrowia. A to jest najpiękniejsza służba – mówił starosta.
Janusz Zarzeczny gratulował awansu na stopień generalski obecnemu na uroczystości Andrzejowi Babcowi, Podkarpackiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej. – Serdecznie gratuluję i cieszę się, że awans ten został w tym roku Panu przydzielony – mówił starosta, gratulował także wszystkim strażakom, którzy otrzymali awanse i wyróżnienia. Dziękował także wszystkim strażakom ochotnikom z terenu powiatu stalowowolskiego. Starosta podkreślał dobrą współpracę strażaków ochotników z państwową strażą pożarną, a także współpracę tych formacji z samorządem powiatowym i samorządami gminnymi.

Odznaczenia otrzymali:
st. bryg. Leszek Zieliński – Złotą Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
mł. bryg. Szczepan Kozioł – Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
kpt. Janusz Drożdżal – Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
kpt. Mirosław Niedbała – Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa

Tradycją stalowowolskiej komendy stało się, że co roku w komendzie strażacy spośród swojego grona wybierają Strażaka Roku. W tym roku tytuł ten otrzymał st. ogn. Sławomir Dziadosz.