Dyrektor DPS-u przeszedł na emeryturę

W dniu 25 lipca, Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uroczyście pożegnał dyrektora. – Dziękujemy Panu za pracę na rzecz Domu Pomocy Społecznej i za wszystko, co Pan zrobił dla tej placówki. Pracował Pan z wielkim oddaniem i zaangażowaniem – mówił starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Jan Gorczyca kierował nieprzerwanie Domem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli od początku jego istnienia, czyli od 2000 roku, kiedy to placówka rozpoczęła swoją działalność na podstawie uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego. Obecnie w DPS-ie są 93 miejsca dla mieszkańców, którzy mają zapewnioną całodobową opiekę.

Jan Gorczyca stworzył cały zespół domu, w skład którego wchodzą m.in. lekarze, pielęgniarki, opiekunki, terapeuci, fizjoterapeuci, pracownicy administracji, pracownicy socjalni. To dzięki jego zaangażowaniu i inicjatywie udało się zrealizować tam wiele inwestycji, powstał m.in. ogród z miejscami do wypoczynku, w którym mieszkańcy mogą spędzać czas.
– Przyjmując funkcję dyrektora Domu Pomocy Społecznej, widziałem, że jest to ciężka praca z ludźmi, których los dotknął w taki czy inny sposób, i że trzeba zrobić wszystko, aby naszym mieszkańcom zagwarantować bezpieczną jesień życia. Po kilku latach zdałem sobie sprawę z odpowiedzialności jaka na mnie spoczęła. Raz ze względu na mieszkańców, ale też i załogę, która żyje z tej pracy. Prze te lata na emeryturę odeszło kilka osób, przyszedł czas, że i ja podjąłem taką decyzję. Liczę, że we wspomnieniach zarówno mieszkańców, jak i pracowników pozostanę jako człowiek, który nie bał się wyzwań – mówi Jan Gorczyca.

Zaznacza, że w ciągu tych lat placówka zmieniła charakter, gdyż w pierwszych latach jej funkcjonowania przychodziły tu mieszkać osoby sprawne, zdrowe, tylko w pojedynczych przypadkach, były to osoby leżące. Obecnie sytuacja jest odwrotna – mieszkańcami są głównie osoby, schorowane, leżące.