Wiceminister Sprawiedliwości w stalowowolskich placówkach

Głównym powodem przyjazdu urodzonego w Nisku wiceministra sprawiedliwości, była zorganizowana w stalowowolskim Starostwie Powiatowym konferencja prasowa związana z podpisaniem umowy na przekazanie środków na zakup sprzętu dla nowego Bloku Operacyjnego. Przypomnijmy, że Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało na ten cel 600 tys. zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Po konferencji wiceminister Marcin Warchoł znalazł jeszcze czas, aby w towarzystwie: starosty Janusza Zarzecznego, wicestarosty Mariusza Sołtysa, dyrektora Caritas Diecezji Sandomierskiej – ks. Bogusława Pituchy oraz Simony Wójtowicz – koordynatora Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Stalowej Woli, odwiedzić lokalne instytucje niosące pomoc osobom w potrzebie. Wiceminister zapoznał się nie tylko z ich pracą i codziennym funkcjonowaniem, ale również ich potrzebami. Odwiedził Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, Ochronkę im. Św. Brata Alberta, a także Ośrodek Rehabilitacyjno-Adaptacyjny Caritas w Bojanowie, gdzie przebywają obecnie dzieci na turnusach zorganizowanych przez Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Stalowej Woli.