Wspólne obchody Dnia Edukacji Narodowej

Wspólne świętowanie Dnia Edukacji Narodowej przyciągnęło do stalowowolskiego MDK nie tylko dyrektorów i nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola oraz Powiat Stalowowolski, ale także ludzi oświaty z całego regionu. To dlatego, że Stalowa Wola była jednym z 4 miast, obok: Rzeszowa, Jasła i Jarosławia, w których Podkarpackie Kuratorium Oświaty postanowiło zorganizować wojewódzką uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Podczas niej, podkarpacka kurator Małgorzata Rauch wręczyła zasłużonym nauczycielom i pracownikom oświaty z północnej części województwa: medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty. – Nauczyciele nie są jedynie przekazicielami wiedzy. Młodzi nadal nas potrzebują, poszukują wzorców, które by były dla nich punktem odniesienia, oczekują odpowiedzi na najważniejsze pytania. Ale nade wszystko domagają się od nas przykładu życia. To my mamy ich wprowadzać go w świat, nie tylko wiedzy, ale także wartości – mówiła w Stalowej Woli Małgorzata Rauch, Podkarpacka Kurator Oświaty.

Wśród nagrodzonych medalami KEN znalazło się wielu pracowników oświaty związanych ze szkołami z terenu Stalowej Woli i całego Powiatu Stalowowolskiego:
• Małgorzata Cygan – dyrektor PSP w Skowierzynie,
• Anna Dul – nauczyciel CEZ w Stalowej Woli,
• Anna Głowińska – nauczyciel PSP Nr 9 w Stalowej Woli,
• Krystyna Górecka – nauczyciel PSP Nr 5 w Stalowej Woli,
• Małgorzata Gutka – nauczyciel CEZ w Stalowej Woli,
• Jolanta Kawa – nauczyciel ZSO w Stalowej Woli,
• Renata Kotuła – nauczyciel ZS Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli,
• Maria Linek – wicedyrektor PSP Nr 11 w Stalowej Woli,
• Dorota Lubojańska-Socha – nauczyciel-wychowawca w Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli,
• Zofia Moskal – nauczyciel PSP w Chwałowicach,
• Katarzyna Sądej – nauczyciel PSP Nr 11 w Stalowej Woli,
• Tomasz Sekulski – wicedyrektor ZS Nr 2 w Stalowej Woli,
• Joanna Sikorska – nauczyciel PSP Nr 7 w Stalowej Woli,
• Urszula Szkutnik – nauczyciel PSP Nr 7 w Stalowej Woli,
• Danuta Tofilska – wicedyrektor Zespołu Szkół w Bojanowie,
• Zofia Zaniewicz – nauczyciel PSP Nr 7 w Stalowej Woli,
• Lucjusz Nadbereżny – prezydent Miasta Stalowa Wola,
• Rafał Weber – poseł na Sejm RP, wiceminister infrastruktury

Natomiast nagrody Ministra Edukacji Narodowej spośród stalowowolskich pracowników oświaty otrzymali:
• Małgorzata Jarocka – pedagog szkolny w PSP Nr 1 w Stalowej Woli
• Elżbieta Partyka – wicedyrektor ZS Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli,
• Maria Zubrzycka – dyrektor Przedszkola Nr 4 w Stalowej Woli

Dodatkowo, nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty otrzymali:
• Anna Adamska – nauczyciel PSP Nr 11 w Stalowej Woli,
• Jolanta Biłogras – nauczyciel ZSO w Stalowej Woli,
• Renata Bis – nauczyciel ZS Nr 2 w Stalowej Woli,
• Marzena Garbacz – nauczyciel ZS Nr 3 w Stalowej Woli,
• Marzena Kozioł – nauczyciel PSP Nr 12 w Stalowej Woli,
• Małgorzata Lasota – nauczyciel PSP w Rzeczycy Długiej,
• Bożena Stróż – dyrektor Przedszkola Nr 1 w Stalowej Woli,
• Ewa Węglińska – nauczyciel ZS Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli,

Oprócz wspomnianych wyróżnień, podczas uroczystości wręczono również nagrody prezydenta Miasta Stalowej Woli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Prezydent Lucjusz Nadbereżny podkreślał, ze najważniejszą inwestycją dla samorządu jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia. – Dziękuję za to, że państwo tak wielką pracą i zaangażowaniem wznosicie najważniejszą budowlę państwa – kolejne pokolenia Polaków. Chciałbym także nisko się pokłonić wszystkim pracownikom niepedagogicznym, którzy ciężką pracą każdego dnia dbają o piękną szkołę, przedszkole, żłobek – dziękował prezydent Lucjusz Nadbereżny.

W tym roku jego nagrody otrzymali:
• Bożena Baran – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z Przedszkola nr 3
• Bernadetta Jodłowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z Przedszkola nr 6
• Bożena Niemiec – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z Przedszkola nr 7 im. Marii Konopnickiej
• Wanda Łukaszczyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z Przedszkola nr 11
• Elżbieta Paterek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z Przedszkola Integracyjnego nr 12 im. J. Ch. Andersena
• Dorota Golarz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z Przedszkola nr 15
• Marta Radwańska – nauczyciel techniki i informatyki z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. W. Górskiego
• Agnieszka Matusiak – nauczyciel języka angielskiego w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 2 im. Jana Pawła II
• Alicja Mulkiewicz-Kozłowska – wicedyrektor oraz nauczyciel informatyki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Westerplatte
• Paweł Bielecki – nauczyciel religii z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. E. Kwiatkowskiego
• Lucyna Moskal – wicedyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Energetyków
• Anna Sawicka – nauczyciel plastyki z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. M. Kopernika
• Zofia Zaniewicz – wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. M. Kopernika
• Małgorzata Moskal – wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Kochanowskiego
• Anna Łojek – nauczyciel matematyki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II
• Marta Wieszczek – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II
• Wiesława Świeca – nauczyciel matematyki w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida
• Janusz Figurniak – nauczyciel wychowania fizycznego w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida
• Małgorzata Kalinka – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. W. Górskiego
• Alicja Bartoszek – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. M. Kopernika
• Joanna Niwierska – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów
• Dorota Kornek – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Energetyków
• Elżbieta Krawiec – dyrektor Przedszkola nr 2 im. J. Brzechwy
• Elżbieta Gałka-Ziajko- dyrektor Przedszkola nr 18 im. M. Montessori
• Teresa Kochan – dyrektor Przedszkola nr 5 im. J. Tuwima
• Anna Wnuk – dyrektor Przedszkola nr 6

Wspólna uroczystość Dnia Edukacji Narodowej była również okazją do wręczenia wyróżniającym się dyrektorom oraz nauczycielom Nagród Starosty. W swoim wystąpieniu zaznaczył on, że zawód nauczyciela jest powołaniem i pasją. Podkreślał, że nauczyciel jest wychowawcą, autorytetem, wzorcem dla młodego pokolenia. – Taka postawa nauczyciela jest gwarancją sukcesu, takich nauczycieli mamy wśród nas, tu na tej sali. Wybraliście piękny zawód, bo nie ma piękniejszego, niż służba drugiemu człowiekowi. Zwłaszcza młodemu człowiekowi – mówił starosta Janusz Zarzeczny.

W tym roku jego nagrody otrzymali:
• Agata Krzek – dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego
• Marzena Łata – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
• Maria Piekarz – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
• Maciej Biłogras – nauczyciel chemii w Zespole Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej
• Wojciech Pamuła – nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej
• Anna Parysz – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego
• Bogusław Łój – katecheta w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
• Tomasz Sekulski – wicedyrektor, nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
• Elżbieta Bzdoń – pedagog szkolny w Zespole Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego
• Karolina Gołos – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego
• Damian Rycerz – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Centrum Edukacji Zawodowej
• Aneta Wójcik – nauczyciel języka polskiego w Centrum Edukacji Zawodowej
• Irena Stępień – nauczyciel w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych
• Lucyna Lisowska – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
• Maria Grondalska – psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
• Izabela Jarosz – nauczyciel-wychowawca w Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych

W uroczystości uczestniczył również stalowowolski poseł na Sejm RP oraz wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Dziękował on wszystkim pracownikom podkarpackiej oświaty. – Jestem dumny z naszych nauczycieli, nie tylko dlatego, że codziennie przekazują swoją wiedzę, ale też kształtują serca i umysły młodego pokolenia. Nowoczesna szkoła, to taka, która idzie z duchem czasu, wprowadza innowacyjne metody nauczania, ale też taka, która bazuje na wartościach, dla nas Polaków najważniejszych. Nowoczesna szkoła to taka, która odnosi się do źródła, do naszej narodowej tożsamości – mówił Rafał Weber. Dziękował również samorządowcom, na czele ze starostą Januszem Zarzecznym i prezydentem Lucjuszem Nadbereżnym za to, że nakłady na oświatę traktują nie jako wydatki, ale jako inwestycję.

Dodatkowo, prezydent Lucjusz Nadbereżny uhonorował specjalnymi statuetkami dwie szkoły prowadzone przez Miasto Stalowa Wola. Pierwsza z nich, to Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II za uzyskanie w roku szkolnym 2018/2019 najlepszego wyniku ze sprawdzianu po klasie ósmej spośród szkół podstawowych prowadzonych przez miasto. Natomiast druga statuetka – za uzyskanie w roku szkolnym 2018/2019 najlepszego wyniku z egzaminu spośród gimnazjów prowadzonych przez Miasto Stalowa Wola, powędrowała do Gimnazjum nr 4.

Rozstrzygnięto również organizowany przez Powiat Stalowowolski konkurs na „Belfra Roku”. Była to już jego jubileuszowa – 10. edycja. W tym roku, najwięcej głosów zdobył w nim Jacek Paź – nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki. Jest on współorganizatorem obchodów światowego dnia liczby π w szkole. Młodzież ceni w nim jego liczne zainteresowania, osobowość, entuzjazm z jakim pracuje, sprawiedliwość w ocenianiu i autentyczność w tym, co robi. Wyróżnia go niezwykła charyzma oraz poczucie humoru, którym zjednuje sobie sympatię uczniów.
Na drugim miejscu w konkursie na „Belfra Roku” znalazł się Paweł Jędryka – nauczyciel przedmiotów zawodowych elektronicznych w Centrum Edukacji Zawodowej, a na trzecim – Jolanta Łyczakowska, nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida.