Ruszyła II edycjia Stalowowolskiej Paczki Pomocy

Celem Akcji jest wsparcie osób starszych, w wieku 60 plus oraz osób niepełnosprawnych ze Stalowej Woli, będących w trudnej sytuacji finansowej, w okresie przedświątecznym poprzez zbiórkę darów rzeczowych nadających się do dłuższego przechowywania (artykuły spożywcze i chemiczne), a następnie przekazanie ich, tym osobom za pośrednictwem pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli i wolontariuszy.
Głównym organizatorem Akcji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, zaś współorganizatorami: Maria Piekarz i Agnieszka Żymek.

Odbiorcami Akcji w 2019 roku są mieszkańcy Stalowej Woli w wieku 60 plus oraz osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (stopień umiarkowany i znaczny), będący w trudnej sytuacji finansowej. Kwalifikacja odbiorców pomocy będzie prowadzona przez Organizatora – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, na podstawie zgłoszeń dokonywanych na druku karty zgłoszeniowej przez instytucje, organizacje pozarządowe, kluby seniora, placówki wsparcia dziennego, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Radę Seniorów. Akcja prowadzona jest po raz drugi na terenie naszego miasta przed świętami Bożego Narodzenia.

Po raz pierwszy Akcję przeprowadzono w 2018 roku. Wówczas do Akcji przystąpiło: 13 przedszkoli, 18 szkół, 19 instytucji, 13 firm prywatnych, hipermarket TESCO, Katolicki Uniwersytet Lubelski, SANBANK – Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli, Związek Nauczycielstwa Polskiego – Sekcja Emerytów i Rencistów w Stalowej Woli, parafie, stowarzyszenia oraz kluby seniora.

Zebrano 5 283 sztuki artykułów spożywczych (kawa, kawa zbożowa, kakao, herbata, miód, dżem, słodycze itp.), 3 807 sztuk artykułów chemicznych (płyn do zmywania, mydło, proszek do prania, papier toaletowy, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne itp.) i 10 sztuk innych darów rzeczowych (koce, ręczniki itp.). Akcja cieszyła się pozytywnym odzewem ze strony darczyńców jak i samych obdarowanych, którzy bardzo dziękowali za odwiedziny, życzenia świąteczne i otrzymaną pomoc w formie paczki świątecznej z darami.
W 2018 roku obdarowano 203 seniorów ze Stalowej Woli.

Główne założenia Akcji w 2019 roku:
1. W ramach Akcji zbierane będą dary rzeczowe nadające się do dłuższego przechowywania:
artykuły spożywcze, w tym m. in. kawa, kawa zbożowa, kakao, herbata, miód, dżem, kasze, ryż, cukier, mąka, makaron, słodycze itp.
artykuły chemiczne, w tym m. in. płyn do mycia naczyń, płyn do podłóg, mydło, proszek lub płyn do prania, itp.

2. W ramach Akcji nie będą zbierane: środki finansowe, leki i medykamenty oraz płody rolne (warzywa, owoce).

3. Zbiórki darów w ramach Akcji mogą być prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem przez instytucje publiczne, firmy prywatne, placówki oświatowe – szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe z terenu Stalowej Woli. Organizator następnie ustala termin prowadzenia zbiórki w danej instytucji, firmie i organizacji oraz przekazuje materiały promocyjne Akcji osobie wyznaczonej do jej przeprowadzenia w danej instytucji, firmie.

Termin zbiórek zaplanowany jest na okres od 14 października do 20 listopada 2019 roku.
Miejsce zbiórki w danej instytucji, firmie i organizacji winno być oznaczone plakatem Akcji, zaś darczyńcy otrzymują naklejkę z logo Akcji w ramach podziękowania. Darczyńcami w danej instytucji, firmie i organizacji mogą być pracownicy i interesariusze.
Po zakończeniu zbiórek i dostarczeniu darów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, Organizator segreguje, liczy i pakuje dary, a następnie dystrybuuje je wśród zgłoszonych osób w wieku 60 plus oraz osób niepełnosprawnych ze Stalowej Woli zgłoszonych do organizatora Akcji na podstawie Karty zgłoszeniowej. Do każdej paczki zostanie dołączona kartka świąteczna z życzeniami oraz zostanie ona doręczona osobiście do każdej zgłoszonej osoby.

Wszelkich informacji dotyczących Akcji „Stalowowolska Paczka Pomocy” udziela w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli Koordynator Akcji – Małgorzata Gotfryd, pokój nr 21A (nowa część budynku MOPS przy ul. Dmowskiego 1) w godzinach od 8:00 do 15:00 , tel. 15 842 50 97 wew. 21 lub 15 642 63 84,
e-mail: stalowowolskapp@mops-stalwol.pl lub mopsstalowawola@mops-stalwol.pl

Źródło: MOPS Stalowa Wola