Informacja na temat funkcjonowania Starostwa Powiatowego

Dotyczy to wszystkich komórek organizacyjnych urzędu, w tym również w Kancelarii Ogólnej oraz sekretariatu.
Szczegółowe informacje odnośnie załatwiania poszczególnych spraw dostępne są w biuletynie informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli (Biuletyn Informacji Publicznej).

Ponadto możliwy jest kontakt telefoniczny oraz poprzez pocztę elektroniczną i tradycyjną. Informujemy, że większość spraw urzędowych można prowadzić za pomocą profilu zaufanego.Elektroniczna skrzynka podawcza to: http://www.epuap.gov.pl, adres skrytki urzędu na platformie epuap to: /5nux6c28xs/SkrytkaESP

Zachęcamy mieszkańców do załatwiania swoich spraw przy użyciu wymienionego wyżej rozwiązania, które pozwala na złożenie wymaganych dokumentów za pośrednictwem internetu. Aby skorzystać z tej możliwości, należy być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego. Profil zaufany jest bezpłatnym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego. Należy jednocześnie podkreślić, że sprawy, w których wymagane jest uiszczenie opłat – jak np. rejestracja pojazdów, będą rozpatrywane wyłącznie po udokumentowaniu ich wniesienia.

Przypominamy, że gotowe druki są do pobrania w biuletynie informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli (Biuletyn Informacji Publicznej).

Na wszelki wypadek, podajemy również nr konta bankowego, na który należy dokonywać wpłat w sprawach związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem praw jazdy: 85 9430 0006 0001 0041 2000 0001 (szczegóły dotyczące wysokości opłat są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce załatawianie-spraw/komunikacja).

Aby ułatwić załatwianie spraw tym mieszkańcom, którzy nie mogą, bądź nie chcą składać wniosków drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą, od najbliższego poniedziałku – 4 maja 2020 r., uruchomimy na parterze budynku Starostwa Powiatowego specjalne wrzutnie, umożliwiające osobiste składanie dokumentów. Ze względów organizacyjnych, będzie to możliwe w godzinach 8:00 – 13:00.

Dokumenty składane do wrzutni, dotyczące danej sprawy administracyjnej, powinny być kompletne i spakowane w pakiety (np. w kopercie A4 lub C5) tak aby nie doszło do ich uszkodzenia lub pomieszania. W celu umożliwienia kontaktu z wnioskodawcą, sugerujemy wpisanie we wniosku dodatkowych danych kontaktowych takich jak nr telefonu oraz adres email. W razie potrzeby, będzie też możliwość uzyskania merytorycznej pomocy ze strony urzędnika. Ze względów związanych z zachowaniem bezpieczeństwa, interesanci będą wpuszczani pojedynczo. Prosimy również o zachowanie koniecznych środków ostrożności, czyli używanie maseczek i rękawiczek.

 

Podajemy również nr telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych:

Sekretariat – 15 643 37 09

Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego – Kancelaria Ogólna – 15 643 36 33

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:

– informacje dot. wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali – 15 643 37 08
– informacje dot. gospodarki nieruchomościami – 15 643-37 08
– informacje w sprawie map – 15 643 36 58

Wydział Komunikacji i Transportu
– sprawy z zakresu rejestracji pojazdów – 15 643 36 46 oraz 576 164 824
– sprawy z zakresu prawa jazdy – 15 643 36 37 oraz 576 164 126

Wydział Architektoniczno – Budowlany – 15 643 36 50 oraz 15 643 36 48

Wydział Budżetu i Finansów – 15 643 36 32

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa – 15 643 36 47

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – 15 643 36 60

Wydział Edukacji – 15 643 36 52, 15 643 36 55

Wydział Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – 15 643 36 36, 15 643 36 54

Wydział Inwestycji i Mienia Powiatu – 15 643 36 06

Wydział Budżetu i Finansów – 15 643 36 32

Referat Publicznego Transportu Drogowego – 15 643 36 09

Referat Windykacji i Egzekucji Administracyjnej – 15 643 36 00

Nieodpłatna Pomoc Prawna – 15 640 45 62

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – 15 643 36 69

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 15 643 36 68