Szkoły żegnają wirtualnie absolwentów

Zagrożenie wirusem COVID sprawiło, że szkoły nie organizują uroczystego pożegnania absolwentów w placówkach, ale robią to za pomocą internetu. Nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy żegnają swoich uczniów nagrywając dla nich filmy. Dziękują za wspólnie spędzony czas w szkole, życzą zdania matury i sukcesów na dalszej drodze kształcenia lub rynku pracy.

– Ja również przyłączam się do tych życzeń. Szkoda, że młodzież nie może się spotkać i uroczyście pożegnać. Ale nie ma wyjścia, wszyscy próbujemy się odnaleźć w tych nowych realiach. Jestem jednak pewny, że młodzież z naszych szkół wynosi mnóstwo pięknych wspomnień, a także wiedzę potrzebną do zdania matury i dalszego kontynuowania edukacji. Życzę Wam powodzenia – mówi starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

W liceach ogólnokształcących prowadzonych przez powiat, naukę zakończyło 390 uczniów, a w technikach 441. Poszczególne szkoły opuszcza właśnie następująca liczba absolwentów:

Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. KEN – 247 (liceum)

Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego – 60 (liceum), 27 (technikum)

Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki – 23 (liceum), 155 (technikum)

Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego – 115 (technikum)

Centrum Edukacji Zawodowej – 144 (technikum)

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 60 (liceum).