INFORMACJA O SKŁADANIU DOKUMENTÓW PAPIEROWYCH dla powiatowych jednostek organizacyjnych

Pomiędzy tymi godzinami dokumenty będą składać interesanci, w związku z tym osoby składające lub odbierające dokumenty proszone są o korzystanie z wyznaczonych godzin oraz zachowywanie środków bezpieczeństwa (dezynfekcja rąk lub zakładanie rękawiczek jednorazowych, używanie maseczek ochronnych, zachowywanie odpowiednich odstępów pomiędzy innymi osobami, nieprzemieszczanie się po budynku, wchodzenie do budynku pojedynczo, korzystanie z maty dezynfekcyjnej ustawionej przy wejściu).