KOMUNIKAT O SKŁADANIU DOKUMENTÓW W WERSJI PAPIEROWEJ dla petentów

JAK POPRAWNIE ZŁOŻYĆ DOKUMENT?

– DOKUMENTY MUSZĄ BYĆ KOMPLETNE I SPAKOWANE W PAKIETY NP. W ZAKLEJONĄ KOPERTĘ, PUDEŁKO

– NA PAKIECIE (KOPERCIE LUB PUDEŁKU) MUSI BYĆ NAPISANA NAZWA WYDZIAŁU, DO KTÓREGO MA TRAFIĆ PAKIET

 CO POWINIEN ZAWIERAĆ SKŁADANY DOKUMENT?

– W SKŁADANYCH DOKUMENTACH (WŁOŻONYCH DO PAKIETU) NALEŻY PODAĆ DANE KONTAKTOWE NP. NR TELEFONU LUB E-MAIL W CELU ŁATWIEJSZEGO KONTAKTU

 CO PO ZŁOŻENIU PAKIETU?

– ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA NIE BĘDĄ WYDAWANE PAPIEROWE POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

– PAKIET OD DNIA ZŁOŻENIA BĘDZIE PODDANY KWARANTANNIE – MUSI PRZELEŻEĆ MINIMUM DOBĘ, PO TYM CZASIE BĘDZIE PRZEKAZANY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY DO MERYTORYCZNEGO WYDZIAŁU

 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

– DO BUDYNKU INTERESANCI WPUSZCZANI BĘDĄ POJEDYNCZO

– PRZED ZŁOŻENIEM DOKUMENTU NALEŻY ZDEZYNFEKOWAĆ RĘCE ŚRODKIEM DOSTĘPNYM W PUNKCIE ZŁOŻENIA LUB ZAŁOŻYĆ RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE

– NALEŻY MIEĆ ZAŁOŻONĄ MASECZKĘ OCHRONNĄ

– W KOLEJCE PRZED BUDYNKIEM NALEŻY ZACHOWAĆ ODSTĘP POMIĘDZY INNYMI OSOBAMI CO NAJMNIEJ 2 m

– PRZEBYWANIE POZA MIEJSCEM WYZNACZONYM DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW JEST ZABRONIONE

– INTERESANCI PROSZENI SĄ O PRZYNOSZENIE WŁASNYCH DŁUGOPISÓW