Przejazd kolejowy na ul. Przemysłowej będzie zamknięty

Nawierzchnia przejazdu będzie przebudowywana.