Przywrócenie części połączeń autobusowych

W związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń związanych z koronawirusem, mając na uwadze potrzeby mieszkańców w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej, przywraca się część połączeń autobusowych. Jednocześnie wskazać należy, iż z uwagi na zawieszenie zajęć lekcyjnych w szkołach, nie są realizowane kursy z oznaczeniem S. Oferta przewozowa obowiązująca od dnia 5 maja 2020 r. dostępna jest tu.