Zabieg agrolotniczy w lasach na terenie gmin Pysznica i Zaklików

Zabieg agrolotniczy ma być przeprowadzony w okresie od 12 do 26 maja w zależności od warunków pogodowych, na łącznej powierzchni 149,46 ha.

Lokalizacja zabiegu:
Leśnictwo Gielnia, obręb Lipa numery oddz. 42, 58, 59 Gmina Zaklików obręb ewidencyjny Gielnia, działki o numerach 476, 477, 478, 479,496, 497, 498.
Leśnictwo Kruszyna, obręb Lipa, numery oddz. 196, 214, 215 Gmina Pysznica, obręb ewidencyjny Jastkowice działki o numerach ewidencyjnych: 4070, 4078, 4099, 4100.

Podczas wykonywania zabiegu i w ciągu 24 godzin po jego zakończeniu, w strefie zagrożonej (teren bezpośrednio objęty opryskiem oraz pas w odległości 500 m od jego granic) należy zachować ostrożność tj. nie przebywać albo niezwłocznie wycofać się z zagrożonego terenu oraz nie pozostawać na przyległych do pól zabiegowych pastwiskach i wybiegach dla bydła i innych zwierząt gospodarskich. Przez okres 14 dni od wykonania zabiegu należy powstrzymać się od zbioru runa leśnego, wykaszania traw, wypasu oraz pojenia zwierząt gospodarskich ze zbiorników na tym obszarze.

Na granicy lasu objętego zakazem, a w szczególności przy drogach prowadzących do lasu zostaną umieszczone tablice ostrzegawcze.