Działaj lokalnie – złóż wniosek o grant

 W 2020 roku będą dwa nabory:
– od 1.05 do 31.05
– od 1.07 do 31.07.

Cel tegorocznego konkursu to „Wsparcie działań związanych z epidemią i przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom”.
Przykładowe działania to: szycie maseczek, czy zaopatrywanie osób starszych w produkty żywnościowe. Natomiast przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii może dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Może też wynikać z pojawiających się problemów takich jak między innymi: bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne, izolacja społeczna.

Fundacja zachęca do rozmowy wśród lokalnych społeczności, przeanalizowania i zwrócenia uwagi co aktualnie dobrze byłoby zrobić, jaki kierunek obrać lub kogo wesprzeć, obdarzyć pomocą biorąc pod uwagę aktualną sytuację.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z gmin: Baranów Sandomierski, Zaleszany, Pysznica, Bojanów, Zaklików, Radomyśl nad Sanem, Nisko, Ulanów, Jeżowe, Krzeszów, Harasiuki, Rudnik nad Sanem, Jarocin.

Fundacja służy doradztwem, które odbywać się będzie telefonicznie w wyznaczone dni i godziny. Dokładne informacje o terminach będą podane na stronie.

Regulamin oraz dokumenty są dostępne na stronie Fundacji SMK.

Fundacja zaprasza również organizacje do skorzystania ze szkoleń on-line, w terminach:

20 maja godz. 17:00 – 19:00
22 maja godz. 17:00 – 19:00
27 maja godz. 17:00 – 19:00
29 maja godz. 17:00 – 19:00

Zapisy drogą mailową: el.tom.karbarz@gmail.com, należy podać imię i nazwisko, telefon, nazwę organizacji/grupy.