Konkurs MBP dla czytelników z powiatu stalowowolskiego

 Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z powiatu stalowowolskiego w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie kl. IV-VI oraz uczniowie kl. VII -VIII szkół podstawowych. Praca w formie wydruku komputerowego, powinna zawierać maksymalnie 2 strony papieru A4 (czcionka 12, margines 2,5 cm). Opowiadanie powinno posiadać tytuł, imię i nazwisko autora oraz jego wiek.

Pracę należy wysłać do 10 czerwca 2020 roku na aders: konkurs@mbpstalowawola.pl, w tytule wpisując imię i nazwisko autora oraz nr telefonu rodzica/opiekuna, lub pocztą tradycyjną na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. ks. Popiełuszki 10, 37- 450 Stalowa Wola, z dopiskiem „konkurs na opowiadanie”.

Praca oczywiście powinna być samodzielna. Szczegóły regulaminu sprawdzić można na stronie biblioteki, w zakładce konkursy.