Przywrócenie połączeń autobusowych

W związku z systematycznym znoszeniem obostrzeń związanych z wirusem SARS-CoV-2, w tym rozpoczęcie w szkołach zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami dydaktycznymi, przeprowadzanie konsultacji z uczniami oraz wyznaczone terminy egzaminu dojrzałości i egzaminu ósmoklasistów, z dniem 1 czerwca 2020 r. przywrócone zostaną połączenia oznaczone w rozkładzie jazdy literą “S”. Oznacza to, iż od dnia 1 czerwca 2020 r. będzie realizowana pełna oferta przewozowa w przewozach powiatowych o charakterze użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Stalowowolski. Z ofertą przewozową obowiązującą od 1 czerwca 2020 r. można się zapoznać  tutaj.