Wznowienie bezpośredniej obsługi interesantów

W innych sprawach należy kontaktować się z pracownikami Starostwa Powiatowego za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, telefonicznie oraz poprzez platformę ePUAP (skrytka: /5nux6c28xs/SkrytkaESP), a dokumenty i wnioski składać również poprzez umieszczenie w pojemnikach ustawionych w hollu na parterze budynku urzędu. Skorzystać również można z usług Kancelarii Ogólnej.

Ze względu na dezynfekcję petenci będą obsługiwani w godzinach od 7:30 do 11:30 i od 12:00 do 15:00. Przerwa nastąpi od godz. 11:30 do12:00.

Reżim sanitarny
Obsługa interesantów odbywa się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego zarówno przez interesantów, jak i pracowników, obejmującą: dezynfekcję rąk lub korzystanie z rękawiczek, zasłanianie ust i nosa, zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy – min. 1,5 m. Ponadto dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, nie licząc osób realizujących zadania w zakresie obsługi, wynosi 1 na 1 stanowisko pracy.
Nadzór nad liczbą przebywających osób w urzędzie pełnić będzie wyznaczony pracownik.

Załatwianie spraw elektronicznie
Nadal zaleca się kontakt za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, telefonicznie oraz poprzez platformę ePUAP (skrytka: /5nux6c28xs/SkrytkaESP). Prosi się również, w miarę możliwości, o dokonywanie płatności przelewem.

Przypominamy, że gotowe druki są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.