Nowy adres Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli

37- 450 Stalowa Wola, ul. 1 Sierpnia 12
(budynek „Metalowiec” – parter)

Biuro Obsługi Klienta Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli

mieści się na parterze budynku i czynne jest w godzinach pracy Urzędu:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.00 – 15.00
wtorek: 7.30 – 15.30

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się od 8 czerwca 2020 roku z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego zarówno przez interesantów jak i pracowników obejmując:

– dezynfekcję rąk i korzystanie z rękawiczek ochronnych,

– zasłanianie ust i nosa,

– zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy – min. 1,5 m.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, nie licząc osób realizujących zadania w zakresie obsługi, wynosi 1 osoba na 1 stanowisko pracy.

W celu osobistego załatwienia sprawy w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli tj. złożenia dokumentów lub odbioru kart parkingowych/legitymacji osoby niepełnosprawnej należy umówić się na wizytę pod numerem telefonu:

15 643 37 03 – składanie wniosków (Biuro Obsługi Klienta)

• 15 600 12 33 – karty parkingowe i legitymacje osób niepełnosprawnych

Do dnia odwołania stanu epidemii, interesanci Powiatowego Zespołu nie będą przyjmowani bez uprzedniej rejestracji/umówienia swojej wizyty.

Przed rozpoczęciem obsługi interesantowi zostanie zmierzona, przez pracownika Zespołu, temperatura ciała a następnie interesant zostanie poproszony o wypełnienie druku wywiadu epidemiologicznego (druk dostępny na miejscu).

Dokumenty składane do tut. Zespołu przyjmowane są tylko i wyłącznie poprzez umieszczenie ich we wrzutni znajdującej się w drzwiach Biura Obsługi Klienta.

Nadal preferowaną i zalecaną formą kontaktu pozostaje kontakt za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej (na adres: pcprstwola@onet.pl), telefonicznie oraz poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP PCPR/PZO w Stalowej Woli.