Uwaga - wścieklizna

Ognisko wścieklizny wystąpiło w Rzeczycy Długiej w gminie Radomyśl nad Sanem. Dlatego też został wyznaczony obszar zagrożony wścieklizną wokół tego ogniska na części terenów gmin: Radomyśl nad Sanem, Zaklików i Pysznica

Dokładny obszar to teren oznaczony granicą biegnącą wzdłuż rzeki San od ujścia rzeki Bukowa do mostu kolejowego w miejscowości Kępa Rzeczycka. Następnie wzdłuż toru kolejowego do miejscowości Lipa do przecięcia z ulicą Janowską. Następnie ulicą Janowską do skrzyżowania z drogą asfaltową Lipa –Goliszowiec. Dalej drogą asfaltową z Lipy do Goliszowca, następnie drogą żużlową z Goliszowca przez Jastkowice–Lipowiec do skrzyżowania z drogą powiatową Jastkowice –Studzieniec. Następnie drogą powiatową do skrzyżowania z ulicą Ruda w miejscowości Jastkowice, wzdłuż ulicy Ruda do mostu na rzece Bukowa, następnie wzdłuż rzeki Bukowa do jej ujścia do rzeki San.

Na obszarze zagrożonym wścieklizną właściciele zwierząt nie mogą ich puszczać wolno, psy muszą być trzymane na uwięzi, a koty w zamknięciu.

Ponadto na tym obszarze jest zakaz:
– organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych zwierząt,
– przemieszczania psów i kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę z terenu i na teren obszarów zagrożonych bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Stalowej Woli.

Przepisy te obowiązują mieszkańców i osoby przebywające czasowo na tym terenie, a także właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów, służbę leśną, zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich.