Kolejne oddziały szpitala wznawiają przyjęcia

Przypomnijmy, że planowe przyjęcia do stalowowolskiego szpitala zostały kilka dni temu wstrzymane w związku z wykryciem koronawirusa wśród personelu. Z tego powodu pracownicy musieli zostać przebadani pod kątem obecności koronawirusa. Najpierw – 19 sierpnia, przywrócono planowe przyjęcia pacjentów do oddziałów: neurologicznego, pediatrycznego, wewnętrznego, psychiatrycznego, dermatologicznego i okulistycznego. Zaczęły działać również: Kardiologia II, Stacja Dializ i Psychiatria Dzienna, a funkcjonowanie wznowiły też: Pracownia Diagnostyki Obrazowej, Pracownia USG oraz Pracownia Endoskopowa.

Natomiast od 21 sierpnia Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli wznowił planowe przyjęcia na kolejne oddziały: Nefrologiczny, Ginekologiczno-Położniczy, Neonatologiczny, Otolaryngologiczny, Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Kardiologiczny I. Normalnie już funkcjonuje również Szpitalny Oddział Ratunkowy.
Jedyne oddziały stalowowolskiego szpitala, na których wciąż wstrzymane są planowe przyjęcia pacjentów, to oddziały Chirurgiczny oraz Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Cały czas i zgodnie z harmonogramem pracy funkcjonują także: Przychodnia Specjalistyczna, Pracownia Analityczna, Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.