SOWiIK cały czas pracuje w reżimie sanitarnym

W czasie trwającej pandemii ze wsparcia można korzystać telefonicznie, on line lub bezpośrednio w siedzibie ośrodka przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. W celu umówić się na spotkanie w SOWiIK zalecany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny.

SOWiIK czynny jest przez całą dobę we wszystkie dni roku, również w niedziele i święta. Udzielana pomoc jest bezpłatna. Nie obowiązują skierowania. Z pomocy ośrodka mogą skorzystać mieszkańcy powiatu stalowowolskiego.

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby, które zostały dotknięte: przemocą domową, kryzysem małżeńskim, konfliktem rodzinnym, utratą, żałobą, zdarzeniem losowym (np. wypadek komunikacyjny, doświadczenie przestępstwa), problemem samobójstwa, trudnościami wychowawczymi, bezradnością, długotrwałą chorobą oraz innymi sytuacjami zagrażającymi życiu i zdrowiu.
Kryzys może dotknąć każdego niezależnie od wieku, zawodu, wykształcenia, czy sytuacji materialnej. Zdarzają się sytuacje, z którymi wiele osób nie jest w stanie poradzić sobie samemu, wtedy najlepiej zwrócić się o pomoc do specjalisty.

JAK SKORZYSTAĆ Z POMOCY:
– najlepiej zadzwonić pod całodobowy numer telefonu: (15) 642 -52-93 lub skontaktować się mailowo: sowiik@sowiik.pl

SOWiIK mieści się w Stalowej Woli przy ul. Polnej 18. Informacje o aktualnych ofertach ośrodka można znaleźć na stronie www.sowiik.pl

W placówce ściśle przestrzegany jest reżim sanitarny. Klienci wypełniają ankietę dotyczącą zdrowia, spotkania z terapeutami są umawiane na godziny, zachowywane są bezpieczne odległości.Ponadto przy wejściu do budynku jest obowiązkowa dezynfekcja rąk, na terenie ośrodka obowiązuje zasada zasłaniania ust i nosa.

SOWiIK ostatnio otrzymał 2 bezdotykowe dozowniki wraz z płynem do dezynfekcji rąk. To w związku z realizacją projektu „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Środki ochrony dla stalowowolskiej placówki przekazał Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.