Przejazd kolejowy w Kłyżowie będzie czasowo zamknięty

Związane jest to z planowaną przebudową tego przejazdu kolejowo – drogowego na skrzyżowaniu linii kolejowej nr 66 z drogą powiatową.
Będzie wyznaczony objazd zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu przez miejscowości Krzaki i Słomiana.