Komunikat Dyrekcji Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

W obecnej sytuacji epidemiologicznej, mimo maksymalnych środków bezpieczeństwa stosowanych w naszym zakładzie, zdarzają się przypadki wykrycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród pacjentów przyjętych do oddziałów. W takich wypadkach natychmiast wdraża się procedury izolujące takich chorych, nie przerywając ich leczenia. Częstokroć tacy pacjenci przekazywani są do szpitali wyspecjalizowanych w opiece nad osobami zarażonymi tym wirusem. Priorytetem w takich sytuacjach staje się ochrona przed zarażeniem pozostałych pacjentów i personelu. Dla wielu chorych, zwłaszcza starszych i obciążonych przewlekłymi schorzeniami, wewnątrzszpitalne zakażenie koronawirusem może oznaczać ryzyko utraty zdrowia lub życia.
Zasady postępowania w takich sytuacjach regulują odpowiednie procedury, ustalane i wdrażane we współpracy ze służbami sanitarno-epidemiologicznymi. Są one nie tylko wymogami medycznymi, lecz i prawnymi. Nasz Szpital ma bezwzględny obowiązek ich przestrzegania, podobnie jak inne tego typu placówki funkcjonujące w całym kraju.

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów i personelu nasz Szpital podejmuje dodatkowe działania, zgodne z zaleceniami branżowymi i eksperckimi. Na przykład, wszyscy pacjenci przyjmowani do naszego Szpitala poddawani są testom wstępnym na obecność koronawirusa, od wyników których zależy przyjęcie i dalsze leczenie. Dzięki temu już na etapie przyjęcia wiemy jakie środki bezpieczeństwa zastosować, aby udzielić niezbędnej pomocy, ograniczając jednocześnie ryzyko zakażenia pozostałych osób przebywających w Szpitalu.

Niestety w niektórych przypadkach wykrycie zakażenia może być niemożliwe; pacjenci mogą nie wykazywać żadnych objawów COVID-19, a wstępne testy dawać wynik fałszywie ujemny. Najczęściej wynika to z krótkiego czasu między zakażeniem a wykonaniem testu; w ciągu pierwszych dni infekcji koronawirusem nawet najczulsze testy potrafią dawać wynik ujemny. Jest to ograniczeniem występującym w przypadku wszystkich dostępnych testów. Minimalizujemy to ryzyko, lecz nikt – mimo najwyższej staranności – nie jest w stanie całkowicie zapobiec hospitalizacjom pacjentów zakażonych SARS-CoV-2. W takich przypadkach bezwzględnie konieczne bywają czasowe ograniczenia lub wstrzymanie przyjęć do danego oddziału.

Wobec licznych wątpliwości, przejawiających się m.in. w komentarzach medialnych, informujemy, iż wstrzymywanie przyjęć do poszczególnych oddziałów, w których wykryto osoby zainfekowane koronawirusem, wynika z zamiaru ochrony zdrowia i życia PACJENTÓW. W najkrótszym możliwym czasie, po opanowaniu sytuacji i zapewnieniu bezpieczeństwa, przyjęcia są wznawiane. Podkreślamy, że jest to zgodne z wymogami prawa i wiedzy medycznej, do których muszą stosować się wszystkie lecznice. Niezastosowanie tych procedur może doprowadzić do rozprzestrzeniania się wirusa i konieczności dłuższego wyłączenia danego oddziału lub wręcz całego szpitala z możliwości udzielania pomocy. Rozumiemy, że wstrzymanie przyjęć na dany oddział może budzić obawy chorych i ich rodzin. Chcielibyśmy jednak dobitnie podkreślić, że jest to działanie podejmowane wyjątkowo i tylko wtedy, gdy nie ma innej możliwości.

Funkcjonując w bardzo trudnych warunkach ogólnoświatowej pandemii, dokładamy wszelkich starań, aby kontynuować niesienie pomocy pacjentom przy jednoczesnym dbaniu o zachowanie ich bezpieczeństwa.

Jednocześnie w związku z często powtarzającą się sytuacją dot. podawania fałszywych informacji w ankiecie kwalifikacji wstępnej przy przyjęciu do Szpitala oraz Przychodni Specjalistycznej ponawiamy prośbę o szczerość i udzielanie prawdziwych informacji o stanie zdrowia.

W imieniu własnym i personelu Szpitala dziękujemy naszym pacjentom i ich najbliższym za zaufanie i wsparcie, które otrzymujemy.