Informacja w sprawie naboru wniosków na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury i sportu w roku 2021 z budżetu Powiatu Stalowowolskiego

Informacja w sprawie naboru wniosków na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury i sportu w roku 2021 z budżetu Powiatu Stalowowolskiego

Ze względu na obecnie panującą sytuację epidemiczną w kraju, Zarząd Powiatu Stalowowolskiego, w tym roku nie będzie ogłaszał naboru wniosków na realizację w 2021 roku zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu, dofinansowanych ze środków budżetu Powiatu Stalowowolskiego.

Jeżeli sytuacja epidemiczna w 2021 r. na tyle się zmieni, że nie będzie odgórnego zakazu organizacji imprez kulturalnych i sportowych, to podmioty prawne prowadzące działalność kulturalną bądź sportową, będą mogły składać wnioski o dofinansowanie zadań publicznych w tychże dziedzinach na 21 dni przed ich realizacją. Decyzję o dofinansowaniu danej imprezy bądź odmowie dofinansowania będzie każdorazowo podejmował Zarząd Powiatu Stalowowolskiego.

Poniżej do pobrania obowiązujące druki:

Wniosek o dofinansowanie w 2021 r. z budżetu Powiatu Stalowowolskiego zadania publicznego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Wniosek o dofinansowania w 2021 r. z budżetu Powiatu Stalowowolskiego zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Rozliczenie zadania publicznego dofinansowanego z budżetu Powiatu Stalowowolskiego w dziedzinie kultury bądź sportu.