Komunikat o unieważnieniu konkursu

Powodem jest fakt, że wpłynęło zgłoszenie tylko od jednego kandydata.
Tymczasem art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej jasno określa, że na konkurs muszą wpłynąć zgłoszenia od co najmniej dwóch kandydatów. W związku z tym, w świetle obowiązujących przepisów prawa, pierwszy konkurs unieważniono, a w najbliższych dniach zostanie ogłoszony nowy konkurs.