Działaj Lokalnie - spotkanie informacyjne

17. 04. 25

Zapraszamy wszystkie osoby chętne, które chciałyby zmienić coś w swojej okolicy, a brak im pieniędzy lub inspiracji. Program Działaj Lokalnie we współpracy z lokalnym samorządem inspiruje i przeznacza do 6 tysięcy na inicjatywy lokalne.

Chcesz wiedzieć więcej o konkursie? Przyjdź na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Zaleszanach, 28 kwietnia o godzinie 16:00.

Ramowy program spotkania informacyjnego:
- Działaj Lokalnie – historia Program
- Zasady i wymogi formalne związane z udziałem w konkursie
- Kluczowe kryteria merytoryczne projektów finansowanych z programu „DL”
- Jak logować się do generatora wniosków
- Wniosek aplikacyjny – punkt po punkcie
- Prezentacja dobrych praktyk projektów finansowanych w ramach Ośrodka Działaj Lokalnie FFL SMK
- Pytania, dyskusja, informacja o wsparciu doradczym

ZAPRASZAMY