Informacja dot. otwartego konkursu ofert

19. 11. 28

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2020 r.

Do pobrania:


Informacja o złożonych ofertach, ofertach niespełniających wymogów formalnych, o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadań

Uchwała Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28 listopada 2019 r.