Międzypowiatowe ćwiczenia służb ratowniczych

16. 09. 27

Ponad 200 osób uczestniczyło w międzypowiatowych ćwiczeniach służb ratowniczych, które odbyły się 27 września 2016 roku w miejscowości Lipa (gm. Zaklików). Spotkali się na nich strażacy z 5 powiatów: stalowowolskiego, niżańskiego, tarnobrzeskiego, mieleckiego i kolbuszowskiego.

W tym roku, ćwiczenia odbyły się na terenie produkującej głównie podkłady kolejowe firmy Track Tec w Lipie. – To idealne miejsce do tego typu działania. Po pierwsze, że ze względu na używane tu środki chemiczne jest to zakład o podwyższonym ryzyku, a po drugie – znajduje się tu odpowiednia infrastruktura do ćwiczenia różnego rodzaju epizodów – tłumaczył podczas odprawy brygadier Jerzy Lipko, z-ca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli, który został wyznaczony przez komendanta wojewódzkiego do kierowania ćwiczeniami.

Obok strażaków, w akcję zaangażowane były również: policja, służby medyczne, a także uczniowie i nauczyciel ze stalowowolskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki, którzy uczestniczyli w zaimprowizowanym ataku terrorystycznym na zakład. Zostali oni obezwładnieni i zatrzymani przez funkcjonariuszy z Pododdziału Prewencji ze stalowowolskiej KPP. Kolejny wątek dotyczył rozszczelnienia zbiornika i wycieku niebezpiecznej substancji chemicznej. Strażacy przećwiczyli również gaszenie pożaru, a tematem ostatniego z zaimprowizowanych epizodów był wypadek drogowo-kolejowy.

W organizację oraz koordynację ćwiczeń zaangażowany był Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego stalowowolskiego Starostwa Powiatowego. – Cieszę się, że mogliśmy zorganizować takie szkolenie na naszym terenie i sprawdzić tym samym gotowość do działania naszych służb. Sytuację utrudniał fakt, że akcję zorganizowano z dużym rozmachem, uczestniczyli w niej strażacy z kilku powiatów, a dodatkowo musieli współdziałać z komendą wojewódzką. Dlatego na miejscu gościliśmy nawet przedstawicieli kompanii gaśniczej „Resovia” z Rzeszowa. Najważniejsze jest to, że ćwiczenia pokazały iż w obliczu zagrożenia nasze służby znakomicie współdziałają i to jest budujące – mówi Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

DSC_0009-001.JPG DSC_0011-001.JPG DSC_0025-001.JPG

DSC_0056-001.JPG DSC_0062-001.JPG DSC_0067-001.JPG

DSC_0081-001.JPG DSC_0090-001.JPG DSC_0108-001.JPG

DSC_0121-001.JPG DSC_0124-001.JPG DSC_0134-001.JPG

DSC_0138-001.JPG DSC_0142-001.JPG DSC_0169-001.JPG

DSC_0175-001.JPG DSC_0209-001.JPG DSC_0217-001.JPG

DSC_0218-001.JPG DSC_0252-001.JPG DSC_0258-001.JPG

DSC_0268-002.JPG DSC_0279-001.JPG DSC_0282-001.JPG

DSC_0288-001.JPG DSC_0296-001.JPG DSC_0315-001.JPG

slajd.JPG