Nowe terminy składania wniosków o przyznanie nagród w dziedzinie kultury i sportu

18. 12. 03

W związku z ogłoszeniem nowych regulaminów przyznawania dorocznych nagród Starosty Stalowowolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz za wysokie osiągnięcia w sporcie i działalności sportowej za rok 2018 informujemy, że wnioski o składanie nagród w powyższych dziedzinach, będzie można składać dopiero w styczniu 2019 roku, a nie do 20 grudnia br. Jest to spowodowane procedowaniem zmian w dotychczas obowiązujących regulaminach, które wymagają dostosowania ich do obecnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Dokładny termin składania wniosków o przyznanie nagród w dziedzinie kultury i sportu oraz nowe zasady ich przyznawania, zostaną umieszczone na stronie internetowej Powiatu Stalowowolskiego po ich uchwaleniu w formie uchwały przez Radę Powiatu Stalowowolskiego
i opublikowaniu ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, co może nastąpić
w pierwszej połowie stycznia 2019 roku.
Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela pani Lila Wojciak – główny specjalista ds. kultury i sportu, pod nr telefonu 15/643 36 54 lub 15/643 36 36.