Praktyki za granicą

16. 06. 08

We wtorek w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli podsumowano projekt „Zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej” realizowany w ramach programu Erasmus plus. W projekcie wzięło udział 72 uczniów, którzy wyjechali na praktyki do Włoch i Wielkiej Brytanii.

Na zagraniczne praktyki wyjechali uczniowie klas II, III i IV ZSP Nr 3 uczących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, kelner, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej – czyli uczniowie wszystkich zawodów jakie nauczane są w ZSP nr 3. Staże odbywały się w Rimini we Włoszech i Portsmouth w Wielkiej Brytanii. Kwota jaką szkoła pozyskała z funduszy UE na realizację projektu to 174 712 Euro.

Staże uczniowskie, zarówno w Rimini jak i w Portsmouth, odbyły się w dwóch terminach: od 13.09.2015 do 3.10.2015 r. oraz od 24.04.2016 do 14.05.2016 r. W sumie zrealizowano 4 wyjazdy po 18 uczniów w grupie. Z każdą grupą stażystów wyjechało dwóch opiekunów - nauczycieli z ZSP Nr 3.

We wtorek podczas uroczystego podsumowania projektu uczniowie szkoły otrzymali certyfikaty potwierdzające odbyte praktyki. W uroczystości wziął udział Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny, współpracujący ze szkołą właściciele i przedstawiciele przedsiębiorstw branżowych oraz rodzice i opiekunowie uczestników projektu.

1.JPG 2.JPG 3.JPG

4.JPG 5.JPG 6.JPG

7.JPG 8.JPG 9.JPG