Przejazd na ul. Przemysłowej będzie zamknięty przez dwa dni

20. 10. 29

Track Tec Construction Sp. z o.o informuje, że w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi panującymi w dniu 12 października 2020 r. podczas układania warstwy ścieralnej na dojazdach do przejazdu kolejowo – drogowego w ciągu drogi powiatowej 1027 (ul. Klasztorna / ul. Przemysłowa) w Stalowej Woli, zachodzi konieczność ponownej zabudowy tej warstwy.

W związku z zaistniałą sytuacją przejazd kolejowy zostanie zamknięty 5 listopada 2020 r. o godz. 8.00 zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
Planowane otwarcie nastąpi 6 listopada o godz. 17.00. W przypadku wcześniejszego zakończenia prac przejazd zostanie otwarty niezwłocznie po uzyskaniu przez mieszankę asfaltową odpowiednich parametrów wytrzymałościowych.