Przypomnienie o dofinansowaniu zadań w kulturze i sporcie

17. 11. 22

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli przypomina o naborze wniosków dotyczących realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu dofinansowanych ze środków Powiatu Stalowowolskiego w 2018 roku.

Wnioski o dofinansowanie zadań w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu mogą składać stowarzyszenia kulturalne i sportowe, jak również inne podmioty prawne prowadzące działalność statutową w tychże dziedzinach.


Termin składania wniosków upływa z dniem 24 listopada 2017 roku, o godz. 15:00.

Szczegółowych informacji udziela pani Lila Wojciak – Główny specjalista ds. kultury zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli pod numerem telefonu: 15 643 36 54 lub osobiście w pokoju nr 408 (IV piętro).


Więcej informacji, w tym kryteria dotyczące naboru wniosków, tutaj.


Formularze wniosków do pobrania:

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków.
Wniosek o dofinansowanie zadania publicznego w kulturze.
Wniosek o dofinansowanie zadania publicznego w sporcie.
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.