Święto Wojsk Inżynieryjnych i Dzień Sapera w Nisku

16. 04. 25

W piątek z okazji obchodów Święta Wojsk Inżynieryjnych oraz Święta 16. Tczewskiego Batalionu Saperów niżański garnizon został otwarty dla wszystkich mieszkańców. Jak co roku święto jest okazją do podziękowania żołnierzom za ich codzienną służbę.

Uroczystości w niżańskiej jednostce rozpoczęła uroczysta Msza Św. W południe odbył się uroczysty apel z udziałem zaproszonych gości. Uroczyste obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych oraz Dnia Sapera były okazją do złożenia podziękowania żołnierzom za służbę na rzecz Ojczyzny i jej obywateli. Z tej okazji najbardziej zasłużonym żołnierzom nadano medale, odznaczenia i wyróżnienia.

W trakcie obchodów Dnia Sapera w Garnizonie Nisko uczniowie klas mundurowych (wojskowej i policyjnej) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli, złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Uczniowie przysięgali wzorowo wypełniać obowiązki ucznia, reprezentować z godnością dobre imię szkoły, bronić sztandaru szkoły, być uczciwym i prawym człowiekiem oraz troszczyć się o dobro Ojczyzny.

Podczas uroczystości dyrektor ZSP nr 1 w Stalowej Woli Andrzej Koluch wręczył Staroście Stalowowolskiemu Januszowi Zarzecznemu nadaną przez Kapitułę - Odznakę Honorową Pro Patria. Odznaka ta przyznawana jest za zasługi dla szkoły.