Świętowali druhowie i druhny z OSP

17. 05. 29

W sobotę, 27 maja świętowali w Stalowej Woli druhowie i druhny z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Powiatu Stalowowolskiego. Obchody rozpoczęły się od uroczystej mszy w kościele Źródło Miłosierdzia w parafii świętego Floriana, z udziałem pocztów sztandarowych.

Później, na stadionie MOSiR odbył się specjalny piknik, połączony z pokazami gaśniczymi. Strażakom oraz osobom zasłużonym za swoją działalność dla jednostek OSP wręczono odznaczenia, a także pamiątkowe statuetki.

Na terenie Powiatu Stalowowolskiego funkcjonuje aż 43 jednostki OSP, z czego 19 działa w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego. W sumie, we wszystkich jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie powiatu, służy łącznie ponad 1500 druhen i druhów-strażaków.