Warsztaty dotyczące budownictwa

17. 09. 20

„Bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych” to tematyka poruszana podczas warsztatów, których organizatorami byli Starosta Stalowowolski oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli. W warsztatach uczestniczyło 35 osób.

 Warsztaty odbyły się w minionym tygodniu w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, uczestników powitał wicestarosta stalowowolski Mariusz Sołtys.
Program warsztatów obejmował m.in. zagadnienia związane z obowiązkami właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych, warunkami bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych, okresowymi kontrolami stanu technicznego budynków, zmianami sposobu użytkowania obiektów.


Adresatami warsztatów byli właściciele i zarządcy obiektów budowlanych na terenie Powiatu Stalowowolskiego.
Warsztaty prowadził Marian Pędlowski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli.