Wspólnie opracujmy Strategię Powiatu Stalowowolskiego

17. 05. 18

Starosta Stalowowolski zaprasza wszystkich mieszkańców Powiatu Stalowowolskiego, przedstawicieli stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, samorządowców na warsztaty strategiczne w ramach prac nad budową Strategii Rozwoju Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017 – 2023.

Spotkanie odbędzie się 25 maja (czwartek) 2017 roku w godz. od 14.00 do 17:00 w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, w Sali Obrad Rady Powiatu Stalowowolskiego (I piętro, pok. 113).

Program spotkania:

- prezentacja wyników badania ankietowego, przedstawienie głównych wniosków;

- prezentacja danych statystycznych;

- wskazanie kluczowych problemów obszaru;

- wypracowanie analizy SWOT;

- zdefiniowanie kluczowych celów działania;

- określenie kluczowych przedsięwzięć dla obszaru

Kolejne spotkanie zaplanowano w dniu 31 maja 2017 roku, w godz. od 14:00 do 17:00.

Serdecznie zapraszamy.