Informacja o wyniku sprzedaży

 

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego  informuje o wyniku  I  przetargu ustnego przeprowadzonego  w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego oznaczonej jako działka o nr ew. 815 położona przy ul. ks. J. Popiełuszki 13 A  w Stalowej Woli.

1.      Przetarg przeprowadzono w trybie przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 11.08.2014r. siedzibie  Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15.

2.      Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej w Stalowej Woli przy ul. ks. J. Popiełuszki 13A oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 815 o pow. 0,1389 ha, położona w obrębie 3- Centrum, objęta KW TB1S/ 00007155/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli.

3.      Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono  1 oferenta.

4.      Do przetargu nie przystąpił 1 oferent.

5.      Cena wywoławcza nieruchomości  1 500 000,00 zł netto , stawka VAT zw.

6.      Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to kwota 1 515 000,00 zł netto, stawka VAT zw.

7.      Nabywca nieruchomości : Andrzej Piotr Uba, 37-464 Stalowa Wola, ul. PPOR. Tadeusza Sochy 8  

 

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego  informuje o wyniku  I  przetargu ustnego przeprowadzonego  w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego oznaczonej jako działka

 o nr ew. 815 położona przy ul. ks. J. Popiełuszki 13 A  w Stalowej Woli.